Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

Germaine Lambert: een exceptionele automaker in het pantheon van het Franse erfgoed.

01.02.2013

Motul heeft in samenwerking met het ministerie van Cultuur en Communicatie, de Cité de l’Automobile en het Mulhouse museum de Rétromobil van 2013 gekozen om het grote publiek kennis te laten maken met enkele Franse auto’s, die een grote historische waarde hebben.

Vier voertuigen en unieke voorbeelden van de geniale automaker Germain Lambert.

Een roekeloze visionaire Fransman, zijn tijd te ver vooruit. Een vervloekte artiest met weinig geduld, dat is in een notendop Germain Lambert (1903 – 1983) een monteur, autoverkoper, coureur en ambachtelijk automaker van beroep.

Geobsedeerd door onafhankelijke wielophanging, vierwielaandrijving en veiligheid had Germain Lambert al snel een hele eigen visie op het terrein van autoproductie. Zijn leven leidde hem van korte uitbundige successen naar kapotte dromen. Maar enkelen van zijn werken behoren tot creatieve kunstwerken, die hun plek in de Franse autogeschiedenis zeker verdiend hebben.

Op initiatief van Rodolphe Rapetti, hoofdconservator van het cultureel erfgoed, met de steun van de Musea van Frankrijk Department van het directoraat-generaal Erfgoed (Ministerie van Cultuur) en dankzij de beslissende inzet van het bedrijf Motul zijn de eerste Franse auto's, erkend als 'grote erfenis belang' toegevoegd aan de nationale collecties en is dan ook niet verrassend dat die deel uitmaakt van de Germain Lambert collectie. Deze besluiten moeten in Frankrijk worden genomen door het Advisory Committee for National Treasures. Sinds 2003 worden bedrijven die deelnemen en contributie leveren aan dergelijke projecten in een belastingsvoordelige situatie geplaatst, hierdoor hebben  45 patronageprojecten kunnen plaatsvinden.

Omdat Germain Lambert tot de complexe en boeiende categorie van kleine automakers behoort van het interbellum na de 1e wereldoorlog, wiens automobielen tot de verbeelding spreken, voor creativiteit staan en autoproductie tot een ware kunst verheven hebben, hebben de auto-industrie en de culturele spelers als een partij zich over de automobielen ontfermd om een periode te laten zien waarin iemand een ambachtsman kon zijn zonder de ondernemende en pionierende geest te verliezen. Hierdoor zijn enkele technische innovaties ontstaan die de Franse automarkt tot op heden onderscheiden.

De toevoeging van de vier uitzonderlijke Germain Lambert voertuigen bij de Cité de l’Automobile de Mulhouse vindt plaats op de Salon Rétromobile van 6 tot 10 februari - Porte de Versailles - Paviljoen 3 – Allée B - Stand B102 –. Open motorkap' presentaties met vrijwilligers uit de FFVE, ondersteund door Motul.

Germaine Lambert: een exceptionele automaker in het pantheon van het Franse erfgoed.