Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

MOTUL DOT 5.1

Ứng dụng
Dầu thắng
Chất lượng
Tổng hợp 100%
Danh mục sản phẩm
Xe hơi, Xe máy
Đóng gói
0.5L
Article number
100950

Dầu thắng tổng hợp 100% gốc không-silicon, phù hợp cho tất cả các kiểu hệ thống thắng thủy lực và ly hợp đáp ứng tiêu chuẩn Dot5.1, Dot4 và Dot3.

Tìm cửa hàng