Chọn đất nước hoặc khu vực để hiển thị nội dung cụ thể cho vị trí địa lý của bạn

Tiếp tục

MOTUL MULTIPOWER+ 10W-40 VL

Ứng dụng
Dầu nhớt cho động cơ
Chất lượng
Technosynthese
Danh mục sản phẩm
Xe hơi
Tiêu chuẩn API
API SN/CF
Đóng gói
5L
Article number
106767 ; 106768 ; 106769 ; 106770 ; 106771 ; 106772 ; 106773 ; 106774 ; 106775 ; 107120 ; 107122 ;

Dầu nhớt bán tổng hợp công nghệ Technosynthese® dành cho động cơ xăng và diesel. Dầu nhớt đạt phẩm cấp chất lượng cao so với các tiêu chuẩn chất lượng dầu nhớt hiện hành.

Tìm cửa hàng