Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

Motul Corazon

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Sınırları aşmak, geleceği, geleceğin neyden oluşacağını, kimin değiştireceğini ve nasıl değiştireceğini düşünmeyi de gerektirir.  Buna yanıt olarak Motul, Motul Corazon'u yarattı: dünya çapındaki gençlerin sınırları aşmalarına yardımcı olmak için fırsatlar sunan bir Vakıf.    Mr. Michel Rivoire, Motul Corazón Başkanı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Burkina Faso'daki Bambini NEL Deserto's Garage Italia ile Güney Amerika'daki Pescar Projesiyle mekanik zanaatçılığı gençlere öğreterek ve Afganistan'da NGO Skateistan tarafından gerçekleştirilen tırmanma eğitimi programlarıyla Motul, dünyanın her köşesindeki projelere sponsor olmaktadır.  En önemlisi, Motul Corazon hepsinden daha ileriye gitmektedir: bu gençlere kendi yaşamlarını yaratma fırsatı vermektedir.  

Motul, katılım sağlar; dünya yaratıcılık kazanır