Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

THÔNG TIN CHUNG

Motul đã mở trang web www.motul.be cho thông tin cá nhân của người sử dụng. Việc bạn sử dụng trang web phải tuân theo các điều kiện chung về quyền truy cập và sử dụng được nêu chi tiết dưới đây và tất cả các Đạo luật hiện hành. Về việc truy cập và sử dụng trang web, bạn hoàn toàn chấp nhận các điều kiện chung mà áp dụng trên bất kỳ thỏa thuận nào khác bạn có thể có với Motul hoặc với các công ty con hoặc thành viên của mạng lưới thương mại của Motul dưới mọi hình thức.

Trang web www.motul.com (sau đây gọi là 'Motul.com) là một trang web miễn phí do Motul, một công cổ phần với số vốn 3,642,000 euro đăng ký tại sổ đăng ký kinh doanh của Bobigny theo số B 572 055 846 và có trụ sở chính Tọa lạc tại 119 Boulevard Félix Faure 93300 Aubervilliers, Pháp. Motul.com được quản trị bởi Oxalide,  công ty trách nhiệm hữu hạn với số vốn 152.800 euro và có trụ sở chính đặt tại 13 rue Greneta 75003 Paris.

TRUY CẬP TRANG WEB

Người biên tập đã có nỗ lực hợp lý để cho phép truy cập vào trang web này suốt 7 ngày một tuần, ngoại trừ các tình huống vượt quá sự kiểm soát của nó hoặc một sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát của Motul và phải tuân theo thời gian ngừng hoạt động và các hoạt động bảo trì cần thiết của Trang web và dịch vụ . Do đó, Motul không thể đảm bảo tính sẵn có của Trang web và / hoặc các dịch vụ, hoặc độ tin cậy của việc truyền dẫn dữ liệu và hiệu suất xét về thời gian truyền tải và chất lượng.

Trách nhiệm của người biên tập không thể được viện dẫn nếu trang web không thể được truy cập và / hoặc các dịch vụ không thể được sử dụng.

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Trang web Motul.com hiện nay không yêu cầu bất kỳ thông tin cá nhân, tên tài khoản hoặc mật khẩu. Vì vậy, bạn có thể tham khảo trang web này mà không cần cung cấp danh tính của bạn hoặc thông tin cá nhân dù là nhỏ nhất.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể nhận được thông tin được gửi tự động nhưng không thể liên kết chúng với một cá nhân cụ thể trong bất cứ trường hợp nào.Thông tin này liên quan vị trí quốc gia, loại trình duyệt mà bạn sử dụng, hệ thống máy tính của bạn và tên miền mà bạn đã truy cập trang của chúng tôi.

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể đặt một mã cookie trên máy tính của bạn. Cookie là một tập lệnh nhỏ được gửi đến trình duyệt của bạn bởi một máy chủ và được lưu trữ trên đĩa cứng của máy tính. Cookie không thể cho phép chúng tôi xác định thông tin cá nhân của bạn. Nói chung, chúng cho phép chúng tôi đăng ký thông tin liên quan đến việc duyệt trang của bạn (các trang được tư vấn, ngày tháng và thời gian tham khảo, vv...) mà chúng tôi có thể đọc được trong lần ghé thăm kế tiếp của bạn. Bạn có thể loại bỏ việc đặt cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn cho phù hợp, nhưng trong trường hợp đó, trang web chỉ có thể hoạt động một phần. Bạn cũng có thể loại bỏ cookie bất kỳ lúc nào và riêng lẻ bằng cách tham khảo hướng dẫn sử dụng máy tính của bạn.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Thông tin và khuyến nghị trên máy chủ của trang web này được đưa ra trong sự tin tưởng. Motul, các công ty con và các nhà phân phối của mình theo sát nhất và làm hết sức mình để phổ biến thông tin chất lượng trên trang web Motul.be. Tuy nhiên, Motul không thể đảm bảo tính chính xác tuyệt đối và đầy đủ của tất cả các thông tin này. Thông tin và / hoặc tài liệu này có thể chứa các lỗi không chính xác về kỹ thuật và lỗi đánh máy. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra tính chính xác và sự liên quan của thông tin và / hoặc các tài liệu được cung cấp trên trang này. Motul, các công ty con hoặc các thành viên của mạng lưới thương mại của mình không có cách nào đảm bảo cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin được phổ biến trên trang web Motul.com. Motul có quyền sửa bất kỳ sai sót nào ngay sau khi thông báo. Thông tin về trang web không được coi là khuyến cáo để sử dụng thông tin, sản phẩm, quy trình, thiết bị hoặc công thức không đúng với bằng sáng chế, bản quyền hoặc thương hiệu đã đăng ký. Motul, các công ty con hoặc các thành viên của mạng lưới thương mại của công ty này sẽ từ chối bất kỳ trách nhiệm rõ ràng hoặc tiềm ẩn nào nếu việc sử dụng thông tin này vi phạm bản quyền, bản quyền hoặc thương hiệu đã đăng ký.

Thông tin và / hoặc tài liệu xuất hiện trên Trang này có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào, và có thể được cập nhật. Cụ thể, chúng có thể đã được cập nhật giữa thời điểm người dùng tải chúng xuống và sau đó khi đọc chúng. Chúng chỉ được cung cấp để hướng dẫn và không thể coi đó là một chào hàng mang tính hợp đồng từ Motul, các công ty con hoặc các thành viên của mạng. Lỗi hoặc thiếu sót có thể xảy ra.

Do đó, vì Motul phải chịu một nghĩa vụ nỗ lực tốt nhất, nó không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào do tin tưởng vào một mẩu thông tin, việc sử dụng nó hoặc sử dụng sản phẩm mà thông tin đề cập đến và / hoặc những cái mà chứng minh là không chính xác hoặc không đầy đủ.

Truy cập vào các sản phẩm và dịch vụ trên trang web có thể là những chủ đề bị hạn chế. Vì vậy bạn phải đảm bảo rằng luật pháp của quốc gia bạn đang kết nối cho phép bạn truy cập trang của chúng tôi.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trang web này tạo thành một tác phẩm tâm huyết mà Motul là tác giả theo các điều khoản của L.111.1 và những điều dưới đây của Bộ luật Sở hữu trí tuệ Pháp. Thiết kế và phát triển của trang web đã được theo dõi bởi công ty Agence n ° 9.

Những ảnh chụp, văn bản, slogan, bản vẽ, hình ảnh, video và bất kỳ tác phẩm nào trong trang web đều là tài sản của Motul hoặc các bên thứ ba ủy quyền Motul sử dụng chúng. Trang giấy hoặc các bản sao chép dữ liệu của Trang này và các tác phẩm được sao chép ở đó được cấp phép sử dụng cho mục đích cá nhân trừ sử dụng cho mục đích quảng cáo và/hoặc  thương mại và/hoặc thông tin, và/hoặc phải tuân thủ Với các điều khoản của các Điều L122-4 và L122-5 của cùng Bộ luật.

Trừ các quy định trên, bất kỳ việc nhân bản, sao chép, đại diện, sử dụng hoặc sửa đổi, bởi bất kỳ quá trình và bất kỳ phương tiện nào, trên tất cả hoặc một phần của Trang web, hoặc của tất cả hoặc một phần của các tác phẩm khác nhau của nó được hình thành, thì nghiêm cấm hoàn toàn nếu không có sự cho phép trước của Motul.

Tên gọi MOTUL, MOTULTECH, và FLUID FORCE, các khẩu hiệu gắn kết, logo và đại diện bằng đồ họa, và tên sản phẩm của các dòng sản phẩm Motul và các dịch vụ liên quan đến chúng, trừ phi được Motul đăng ký thương hiệu cụ thể không thể sử dụng nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Motul. Các thương hiệu khác cũng có thể được trích dẫn: chúng được sử dụng bởi Motul với sự cho phép của người giữ thương hiệu.

Nghiêm cấm việc sao chép, bắt chước, sử dụng hoặc nối các thương hiệu này mà không cần có sự cho phép trước của Motul hoặc các chủ sở hữu nhãn hiệu tương ứng, theo các điều khoản của các điều L713-2, L713-3 và L716-1 của các nhãn hiệu nói trên Mã.

Theo các điều khoản của Điều kiện chung, người sử dụng phải không sao chép, thay đổi hoặc tái lập bất cứ thông tin và yếu tố nào xuất hiện trong Trang web. Cũng không phải người đó can thiệp vào Trang web hoặc hành động theo cách vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Motul và của bên thứ ba có ủy quyền Motul sử dụng chúng. Trường hợp không được các Điều khoản chung quy định rõ ràng, nghiêm cấm sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của Motul hoặc của một bên thứ ba có ủy quyền cho Motul sử dụng nó.

MẠNG LƯỚI THƯƠNG MẠI

Mạng lưới thương mại của Motul sẵn sàng cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin bổ sung nào mà bạn có thể yêu cầu trên bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được trình bày trong trang web. Vui lòng tham khảo nhà phân phối hoặc đại lý của bạn.

Các đại lý và nhà phân phối độc lập và hoạt động theo tên riêng của họ và chúng thay mặt họ. Do đó họ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin nào mà họ xuất bản trên trang web.

LUẬT HIỆN HÀNH

Các điều kiện chung hiện hành được điều chỉnh bởi luật Pháp. Ngôn ngữ gốc của Điều kiện chung là tiếng Pháp. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào, riêng các toà án của Pháp sẽ có thẩm quyền và đặc biệt là Tòa án Quận Paris sẽ có thẩm quyền độc quyền về các vấn đề nhãn hiệu.

CẬP NHẬT CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG

Motul có quyền sửa đổi, cập nhật, bất cứ lúc nào mà không cần báo trước, trang web cũng như các điều kiện chung. Những sửa đổi và cập nhật này sẽ được tuân thủ bởi người sử dụng, do đó, người dùng phải thường xuyên tham khảo phần này để kiểm tra các điều kiện chung có hiệu lực.