Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

คุณภาพ วัฒนธรรมขององค์กร

จากคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่ระบบจัดการคุณภาพ

วัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ของโมตุลฝังรากลึกในประวัติศาสตร์ผ่านกระบวนการคิดค้นนวัตกรรมสารหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสิ่งนี้นี่เองทำให้บริษัทนำหลักการของระบบจัดการคุณภาพมาปรับใช้โดยอัตโนมัติ
องค์กรของเราพร้อมตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ทั้งยังแบกรับความคาดหวังว่าจะนำแนวทางที่เป็นระบบและปฏิบัติได้ผลมาสร้างประสิทธิภาพสูงสุดและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานด้านคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โมตุลผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 และ TS16949:2009

ให้ความสำคัญกับลูกค้าและตลาด

วัฒนธรรมของโมตุลตั้งอยู่บนค่านิยมเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูง ความชำนาญ ความเป็นของแท้ และคำมั่นสัญญา และเป็นสิ่งพนักงานทุกคนและทุกระดับยึดมั่น พวกเขาแสดงให้บุคคลภายนอกเห็นว่าพวกเขาภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทและมีไหวพริบในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและเคารพคู่ค้าทางธุรกิจ

เพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดและความได้เปรียบในตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างร้อนแรงและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โมตุลจึงได้พัฒนาและจัดทำเครื่องมือเฉพาะขึ้นมา โดยเน้นการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า ตอบสนองความต้องการของตลาด เฝ้าติดตามเทคโนโลยี หรือแบ่งปันข้อมูลภายในกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางศูนย์ความเป็นเลิศของเรา

ความไว้วางใจและการให้ความสำคัญกับคู่ค้า

ด้วยความความไว้วางใจที่บ่มเพาะผ่านกาลเวลาทำให้โมตุลสามารถสร้างองค์กรนี้ขึ้นมาได้ ซึ่งเป็นผลจากการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการที่แบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้ของพวกเขาภายในกรอบการทำงานของโครงการหรือมากกว่านั้นตามความจำเป็นในแต่ละวัน

กลุ่มบริษัทโมตุลคัดสรรซัพพลายเออร์ผ่านกระบวนการรับรองอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความมั่นใจว่าซัพพลายเออร์เหล่านี้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพที่พวกเขากำหนดขึ้นมาเองเป็นอย่างน้อย และตรวจสอบว่าพวกเขาพัฒนากระบวนการและระบบตามนั้นเพื่อรับประกันได้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทกับคู่ค้าเป็นความสัมพันธ์ระยะยาว ทำให้ทีมสามารถให้ความสำคัญกับประเด็นสำคัญ ได้แก่ โซลูชันและมูลค่าเพิ่มที่เราจะมอบให้แก่ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มที่

ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดที่สุด

ในช่วงทศวรรษที่ 1980 โมตุลได้พัฒนากระบวนการจัดระบบข้อกำหนดด้านคุณภาพขึ้นผ่านการรับรองมาตรฐานระดับประเทศเหมือนอย่างของ British Standards Institution หลังจากนั้นไม่นาน โมเดลระบบรับประกันคุณภาพระหว่างประเทศไม่เพียงกลายเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้ แต่เป็นสินทรัพย์ของเราด้วย 

นอกจากนี้ ในฐานะคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โมตุลยังได้ปรับใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพของ OEM รายใหญ่เช่นกัน บริษัทผ่านการรับรองคุณสมบัติ EAQF* ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 1990 และผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001* ในเดือนมิถุนายน 1996, QS 9000* ในเดือนตุลาคม 1999, ISO TS 16949* ในเดือนมิถุนายน 2002 และ ISO 14001 ในเดือนมิถุนายน 2014 

ปัจจุบัน เรายังคงรักษามาตรฐานดังกล่าวและได้รับการตรวจสอบจากองค์กรนานาชาติชั้นหนึ่ง (Lloyds Register Quality Assurance Limited - LRQA) เป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน และมีการต่ออายุทุกสามปี
(*) EAQF: เกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพของ OEM ในยุโรป
QS 9000: เกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพของ OEM ในอเมริกา
TS 16949: เกณฑ์มาตรฐานกลางสำหรับข้อกำหนดของ OEM ทั้งหมด
ISO 14001:เกณฑ์การกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

คุณภาพสูงและประสิทธิภาพอันโดดเด่นของผลิตภัณฑ์โมตุลได้รับการยอมรับมาตลอดระยะเวลาหลายปี ความสำเร็จเหล่านี้เป็นผลมาจากความเชี่ยวชาญในสูตรการผลิต การพัฒนา และกระบวนการผลิต

เราไม่เพียงลงทุนเม็ดเงินจำนวนมากเพื่อคงคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดลองและโรงงานผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเท่านั้น แต่ผลิตภัณฑ์ของโมตุลยังต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดในแต่ละช่วงอายุทันทีที่ผ่านการผสมสูตรและผ่านการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ  

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์จะได้รับการทดสอบระหว่างการผสมสูตร การผสม และการบรรจุหีบห่อ นอกจากนี้ยังมีการสุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ในทุก ๆ ขั้นตอนของการกระจายสินค้า (การเก็บรักษา การจัดจำหน่าย ร้านค้า) ด้วย 

การตรวจสอบย้อนกลับแบบสมบูรณ์

เพื่อรับประกันว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย ระบบตรวจสอบย้อนกลับแบบสมบูรณ์ของเราจะครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตและการจัดจำหน่าย

จากนั้นจะมีการจดบันทึกผลการตรวจสอบแต่ละรายการไว้และนำมาอ้างอิงได้ทุกเวลา

บรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นจะระบุรหัสประจำผลิตภัณฑ์เอาไว้ ดังนั้นเราจึงสามารถติดตามผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบวันที่ สถานที่ และเงื่อนไขในการผลิตได้อย่างรวดเร็ว

ความน่าเชื่อถือสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด

เราเก็บตัวอย่างหลายพันรายการไว้ทำการอ้างอิงเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เมื่อเวลาผ่านไปและตอบคำถามในอนาคตได้

การตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีคุณภาพไร้ที่ติและปรับปรุงกระบวนการและสูตรของผลิตภัณฑ์ได้อย่างถาวร นอกจากนี้ยังช่วยให้เราคำนึงถึงข้อจำกัดต่าง ๆ ของตลาด เช่น พฤติกรรมหรือความต้องกานใหม่ ๆ ของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ด้วย