Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

การพัฒนาที่ยั่งยืน

การผลิตสินค้าอย่างมีความรับผิดชอบ

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โมตุลมักจะคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมต่าง ๆ เสมอ ทั้งในขั้นตอนการผสมสูตรผลิตภัณฑ์และวิธีการจัดจำหน่ายสินค้าในบางประเทศ ทั้งนี้เพื่อจัดการกับปัญหาของเสีย  

ทีมพัฒนาด้านเทคนิคของเราตอบสนองได้อย่างชาญฉลาด พวกเขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการผลิตและการใช้งาน ซึ่งบางครั้งก็ให้ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป

ดังนั้น วัตถุดิบที่เราเลือกใช้จะมาจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน เช่น น้ำมันฐานเอสเตอร์ที่โมตุลเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากวัตถุดิบรีไซเคิลหรือสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ 

การพัฒนา Eco Fuel ขึ้นมาทำให้เราสามารถลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและลดการปล่อยไอเสียด้วยการใช้สารหล่อลื่นที่ทำงานเข้ากับเทคโนโลยีบำบัดไอเสียแบบใหม่ได้ นอกจากนี้ เรายังสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษด้วยสารหล่อลื่นแบบย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100% สำหรับใช้งานกับเลื่อยยนต์ หรือน้ำมันย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะที่ติดตั้งภายในเรือ เป็นต้น
 
โมตุลช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการของเสียทั้งหมดที่เกิดจากการทำงานของตน ตัวอย่างเช่น โครงการ 'Grüne Dach' ในเยอรมนีและ 'Eco Service' ในฝรั่งเศส นับตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา
โมตุลเข้าไปบริหารจัดการและติดตามกำกับดูแลกระบวนการเก็บและการแปรรูปแทนลูกค้าในทุก ๆ กิจกรรม ทำให้ลูกค้าสามารถทุ่มเทเวลากับธุรกิจหลักของตนได้อย่างเต็มที่ และวางใจได้ว่าตนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

IBIOLAB : โครงการในยุโรปส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในปี 2007 MotulTech ได้ร่วมมือกับโครงการของยุโรปที่ชื่อ Ibiolab ที่มีพันธมิตร 22 รายจาก 7 ประเทศในยุโรปเข้าร่วม

โครงการนี้นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ European Ecolabel ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ทั้งยังผลิตจากวัตถุดิบหมุนเวียน

โครงการ Ibiolab มีเป้าหมายหลัก 2 ประการ ได้แก่:

- ปรับปรุงประสิทธิภาพและต้นทุนของสารหล่อลื่นชีวภาพด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
- ส่งเสริมสารหล่อลื่นชีวภาพด้วยการขอการรับรอง  European Ecolabel เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานของ Ecolabel นั้น ผลิตภัณฑ์จะต้องไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ แต่ต้องมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์แบบเดิม

โครงการ Ibiolab สิ้นสุดลงในการประชุมที่จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2009 ในกรุงปารีส ซึ่งในการประชุมดังกล่าว MotulTech ได้นำเสนอผลการศึกษาวิจัยและผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม


โมตุลทุ่มเทความพยายามมาเป็นเวลาหลายปีเพื่อให้ระบบจัดการคุณภาพของตนผ่านการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ
ในเดือนมิถุนายน 2014 โรงงานผลิตของโมตุลผ่านการรับรองมาตรฐานนานาชาติ ISO14001 ตามเกณฑ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรวางใจได้ว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้รับการประเมินและปรับปรุง 
โมตุลมองว่าการรับรองมาตรฐานดังกล่าวเป็นเพียงผลลัพธ์และการยอมรับการทำงานในแต่ละวันของเรา และเป็นความสำเร็จอันเกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันทั้งในแง่ของการทุ่มเทความพยายามและความมุ่งมั่นของพนักงานแต่ละคน