Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

ข้อมูลทั่วไป

ขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโมตุลและให้ความสนใจแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของเรา

โมตุลเปิดเว็บไซต์ www.motul.be ขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเข้าชมและการใช้งานตามรายละเอียดด้านล่างและกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขทั่วไป ซึ่งจะมีผลบังคับใช้แทนข้อตกลงอื่น ๆ ที่คุณอาจจะเคยทำไว้กับโมตุล บริษัทลูกของโมตุล หรือสมาชิกในเครือข่ายทางการค้าของโมตุลในเรื่องต่าง ๆ

เว็บไซต์ www.motul.be (ต่อไปนี้เรียก 'Motul.be) เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายและจัดทำโดยโมตุล ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่มีทุนจดทะเบียน 3,642,000 ยูโร และจดทะเบียนการค้าในเมืองโบบิกนี เลขทะเบียน B 572 055 846 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 119 Boulevard Félix Faure 93300 Aubervilliers, France เว็บไซต์ Motul.be ให้บริการโฮสต์โดย Oxalide บริษัทมหาชนที่มีทุนจดทะเบียน 152,800 ยูโร และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 13 rue Greneta 75003 Paris

การเข้าชมเว็บไซต์
ผู้จัดทำได้ดำเนินการตามสมควรเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าชมเว็บไซต์นี้ได้ทุกวันและตลอดเวลา ยกเว้นเกิดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของโมตุล เว็บไซต์และบริการของเราอาจจะใช้งานไม่ได้และต้องอาจจำเป็นต้องปิดบำรุงรักษา ดังนั้น โมตุลจึงไม่สามารถรับประกันความสามารถในการเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการต่าง ๆ หรือความน่าเชื่อถือของการโอนข้อมูล และประสิทธิภาพเกี่ยวกับเวลาตอบสนองและคุณภาพ

ผู้ใช้งานไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้จัดทำออกมารับผิดชอบในกรณีที่ไม่สามารถเข้าใช้งานและ/หรือบริการได้


การปกป้องและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ปัจจุบันเว็บไซต์ Motul.be ไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อบัญชี หรือรหัสผ่านจากผู้ใข้งาน ดังนั้น คุณจึงสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อหรือข้อมูลส่วนบุคคลเลยแม้แต่น้อย

อย่างไรก็ตาม เราอาจจะได้รับข้อมูลที่ส่งมาโดยอัตโนมัติ แต่ข้อมูลนี้จะไม่สามารถเชื่อมโยงกลับไปยังบุคคลได้ ข้อมูลเหล่านี้ ได้แก่ ประเทศที่ตั้ง ชนิดของเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตที่คุณใช้ ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ และชื่อโดเมนที่คุณเข้าใช้งานไซต์ เป็นต้น

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราอาจจะวางคุกกี้ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้คือสคริปต์ขนาดเล็กที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งไปที่เบราว์เซอร์และเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้จะไม่ได้ทำให้เราระบุตัวตนของคุณได้ โดยทั่วไปแล้ว คุกกี้จะช่วยให้เราลงทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับการสืบค้นบนเว็บไซต์ของเรา (เช่น หน้าที่อ่าน วันที่และเวลาที่เข้าชม เป็นต้น) ทำให้เราทราบหากคุณเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อเนื่องกัน คุณสามารถปฏิเสธการติดตั้งคุกกี้ได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ แต่หากทำเช่นนั้น เว็บไซต์บางส่วนอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่ คุณสามารถลบคุกกี้ได้ทุกตัวและตลอดเวลาโดยปฏิบัติตามคู่มือผู้ใช้งานของคอมพิวเตอร์ของคุณ


การจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลและคำแนะนำบนเว็บเซิร์ฟเวอร์นี้จัดทำขึ้นด้วยความสุจริตใจ โมตุล บริษัทลูก และตัวแทนจำหน่ายของโมตุล ใช้ความระมัดระวังสูงสุดและพยายามทุกวิถีทางเพื่อมอบข้อมูลที่มีคุณภาพบนเว็บไซต์ Motul.be บนอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม โมตุลไม่สามารถรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมดได้ ข้อมูลและ/หรือเอกสารเหล่านี้อาจจะมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิคและ/หรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ดังนั้น เราจึงแนะนำให้คุณตรวจสอบความถูกต้องและความเกี่ยวข้องของข้อมูลและ/หรือเอกสารที่มอบให้บนเว็บไซต์นี้ด้วย โมตุล บริษัทลูก หรือสมาชิกของเครือข่ายทางการค้าของโมตุลไม่สัญญาว่าจะปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ Motul.be โมตุลขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดทันทีที่ตรวจพบ ข้อมูลบนเว็บไซต์จะไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ใช้งานข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน อุปกรณ์ หรือสูตรที่แตกต่างไปจากสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โมตุล บริษัทลูก หรือสมาชิกเครือข่ายทางการค้าของโมตุลจะไม่รับผิดชอบโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยหากการใช้งานข้อมูลเหล่านี้ละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

ข้อมูลและ/หรือเอกสารบนเว็บไซต์อาจจะได้รับการแก้ไขในเวลาใดก็ได้และอาจมีการปรับปรุง กล่าวคืออาจมีการแก้ไขระหว่างที่ผู้ใช้กำลังดาวน์โหลดไปอ่านในภายหลัง เนื้อหาของเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นและไม่ถือว่าเป็นสัญญาว่าจะเสนอสิ่งใด ๆ จากโมตุล บริษัทลูก หรือสมาชิกของเครือข่ายทางการค้าของโมตุล อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือมีข้อมูลที่ถูกละเว้นโดยไม่ได้ตั้งใจ

ดังนั้นเนื่องจากโมตุลได้ทำหน้าที่แห่งตนอย่างสุดความสามารถแล้ว จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือความเสียหายโดยอ้อมที่เกิดจากการเชื่อถือข้อมูลส่วนใด ๆ การใช้งานข้อมูล หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ข้อมูลอ้างถึง และ/หรือข้อมูลที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

การเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุไว้บนเว็บไซต์อาจจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางอย่าง ดังนั้น คุณอาจจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎหมายของประเทศที่คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอนุญาตให้คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราได้


สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
เว็บไซต์นี้เป็นผลงานที่โมตุลจัดทำขึ้นภายใต้มาตรา L.111.1 และปฏิบัติตามประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศสดังต่อไปนี้ การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าวดูแลโดยบริษัท Agence n°9

รูปถ่าย ข้อความ สโลแกน ภาพร่าง รูปภาพ วิดีโอ และผลงานอื่น ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของโมตุลหรือบุคคลภายนอกที่อนุญาตให้โมตุลใช้งาน การทำซ้ำเอกสารหรือการประมวลผลข้อมูลของเว็บไซต์ดังกล่าว รวมทั้งการทำซ้ำผลงานบนเว็บไซต์จะได้รับอนุญาตให้นำไปใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามนำไปใช้งานเพื่อการโฆษณาและ/หรือทางการค้า และ/หรือเป็นข้อมูล และ/หรือจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรา L122-4 และ L122-5 ของประมวลกฎหมายเดียวกัน

หากไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากโมตุล ห้ามมิให้ทำซ้ำ นำเสนอ ใช้งาน หรือแก้ไขเว็บไซต์ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือผลงานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งบนเว็บไซต์  ไม่ว่าโดยวิธีใดและผ่านทางสื่อชนิดใด เว้นแต่จะเป็นการใช้งานตามข้อกำหนดข้างต้น

ชื่อ MOTUL, MOTULTECH และ FLUID FORCE สโลแกน โลโก้ และภาพกราฟิกที่เกี่ยวข้อง และชื่อของผลิตภัณฑ์ของโมตุล และบริการที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่โมตุลเป็นเจ้าของซึ่งไม่สามารถนำไปใช้หากไม่ได้รับหนังสืออนุญาตจากโมตุล เว้นแต่จะระบุไว้เป็นการเฉพาะ อาจมีการกล่าวถึงแบรนด์อื่น ๆ แต่โมตุลได้รับอนุญาตจากเจ้าของแบรนด์ดังกล่าวแล้ว

ห้ามทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ใช้งาน หรือผนวกแบรนด์เหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากโมตุลหรือเจ้าของแบรนด์ตามข้อกำหนดมาตรา L713-2, L713-3 และ L716-1 ของประมวลกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

ตามข้อกำหนดในเงื่อนไขทั่วไปนั้น ผู้ใช้งานจะต้องไม่คัดลอก เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือทำซ้ำข้อมุลและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และต้องไม่แทรกแซงเว็บไซต์หรือดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของโมตุลและของบุคคลภายนอกที่อนุุญาตให้โมตุลใช้งานข้อมูล หากไม่ได้รับอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขทั่วไป ห้ามใช้งานสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของโมตุลหรือของบุคคลภายนอกที่อนุญาตให้โมตุลนำมาใช้


เครือข่ายทางการค้า
เครือข่ายทางการค้าของโมตุลในเบลเยียมพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณหากคุณจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กล่าวถึงบนเว็บไซต์ กรุณาปรึกษาผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายเป็นบุคคลอิสระและดำเนินงานภายใต้ชื่อและเพื่อตัวเอง ดังนั้นจึงไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์

กฎหมายที่บังคับใช้
เงื่อนไขทั่วไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายฝรั่งเศส ภาษาต้นฉบับของเงื่อนไขทั่วไปคือภาษาฝรั่งเศส ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท เฉพาะศาลฝรั่่งเศสเท่านั้นที่สามารถพิจารณาตัดสินข้อพิพาทได้ และมีเพียงศาลแขวงปารีสเท่านั้นที่มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

การปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขทั่วไป
โมตุลขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์และเงื่อนไขทั่วไปได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขและการปรับปรุงเหล่านี้ ดังนั้นจึงต้องเข้ามาตรวจสอบเงื่อนไขทั่วไปในเนื้อหาส่วนนี้เป็นประจำ